Κυριακή, Απρίλιος 11
30 Somethnig
Πλατεία Ελευθερωτών 8, Χαλάνδρι, 15232
Χαλάνδρι 15232
Ελλάδα
Τηλ: 2106899227
Κατ: Bar Restaurant