Τρίτη, Απρίλιος 20
Μπινίκος
Δήμητρας 28,
Μαρούσι, 15124,
Ελλάδα
Τηλ: 2106140039
Κατ: Καλλυντικά
Url: http://www.binikou.gr/