Σάββατο, Απρίλιος 10
Giovanni Porfumo
Δήμητρας 26,
Κέντρο,
Μαρούσι 151 24 Αττικής
Ελλάδα
Τηλ: 2106121097
Κατ: Αρωματοπωλείο