Σάββατο, Απρίλιος 10
Η κυρά Μαρία
Κωστή Παλαμά 5
Χαλάνδρι 15232
Ελλάδα
Τηλ: 2106854069