Τρίτη, Απρίλιος 20
Κανάκη Ελευθερία
Χατζηαντωνίου 15,
Μαρούσι, 15124
Ελλάδα
Τηλ: 6944413566
Κατ: Αλλεργιολόγος