Σάββατο, Απρίλιος 10
Λέων Γεώργιος
Γράμμου 71
[Εντός Ολιστικού Κέντρου Ομοιόστασις ΑΕ]
Μαρούσι Αττική 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2106895062
Κατ: Διαιτολόγος