Τρίτη, Απρίλιος 20
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών “Σπύρος Λούης”
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "Σπύρος Λούης"
Μαρούσι 151 23
Ελλάδα