Τρίτη, Απρίλιος 20
Παπαχριστοδούλου Αντώνιος
Χίου 12,
Αγία Παρασκευή 15343
Ελλάδα
Τηλ: 2106013329
Κατ: Γαστρεντερολόγος