Σάββατο, Απρίλιος 10
Pizza Hut
Κολοκοτρώνη 32
Κηφισιά 14562
Ελλάδα
Τηλ: 18118