Παρασκευή, 25 Ιουνίου
Pizza Hut
Κολοκοτρώνη 32
Κηφισιά 14562
Ελλάδα
Τηλ: 18118