Τρίτη, Απρίλιος 20
Salus Per Aqua
Ιπποκράτους 5,
Μαρούσι, 15123
Ελλάδα
Τηλ: 2106839817
Κατ: Ινστιτούτο Αισθητικής