Τρίτη, Απρίλιος 20
Τα Βαρέλια
Ελπίδος 24,
Κηφισιά, 14564,
Ελλάδα
Τηλ: 2108071914