Παράταση των περιοριστικών μέτρων στους χώρους λατρείας έως και τις 28 Απριλίου

Με ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας ,αποφασίζεται η παράταση (χωρίς τροποποίηση) της ισχύος της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.23093/6-4-2020 (ΦΕΚ Β’1178) αναφορικά με τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στους χώρους λατρείας, έως και τις 28 Απριλίου 2020.

Τα παραπάνω έγιναν γνωστά μετά από άτυπη ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας.