Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου
Chez Irene
Δήμητρος 7,
Μαρούσι, 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2108068668
Κατ: Καφετέριες