Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου
Chickens House
Πεντέλης 53,
Μαρούσι, 15126,
Ελλάδα
Τηλ: 2106124610
Κατ: Κοτοπουλάδικο | Μόνο take way | Delivery