Κυριακή, 7 Μαρτίου
Cleopatra
Λέκκα Σπύρου 8,
Μαρούσι, 15124
Ελλάδα
Τηλ: 210623169