Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου
Cocoa Bean
Ανδρέα Παπανδρέου 35,
Εντός Εμπορικού Κέντρου The Mall Athens,
Μαρούσι, 15122
Ελλάδα
Τηλ: 2106300199
Κατ: Pastry Cafe