Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου
Emmanuel Patisserie
Περικλέους 11,
Μαρούσι, 15122,
Ελλάδα
Τηλ: 2130335533