Τετάρτη, 3 Μαρτίου
Fifty Fish
Αγ. Κωνσταντίνου 50,
Μαρούσι 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2106300026
Κατ: Fish Restaurant