Τρίτη, 9 Μαρτίου
Φιλιππόνη Βίντια
Δημητρίου Γούναρη 73
Μαρούσι Αττική 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2106120035
Κατ: Διαιτολόγος