Παρασκευή, 5 Μαρτίου

Η Αυλή
25ης Μαρτίου 24,
Ροδόπολη 14574
Ελλάδα
Τηλ: 2130317541
Κατ: Κρεατοφαγείον