Τετάρτη, 3 Μαρτίου
Η Μαγκουφάνα
Αποστολοπούλου 18,
Πεύκη, 15121,
Ελλάδα
Τηλ: 2108061807
Κατ: Ταβέρνα