Τρίτη, 9 Μαρτίου
Κόνιτσα
Δήμητρος 21
Μαρούσι 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2106121916
Κατ: Πίτες | Τυρόπιτες | Μπουγάτσες