Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου
Λάδι & Ρίγανη
Ανδρέα Παπανδρέου 35
The Athens Mall
Μαρούσι 151222
Ελλάδα
Τηλ: 2106300370
Κατ: Σουβλάκι | Ψητοπωλείo
Email: info@patafritas.gr