Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου

Store Category: Ιατροί

Κέντρο Τέχνης & Ψυχοθεραπείας

Κέντρο Τέχνης & Ψυχοθεραπείας

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ Κ.Τ.Ψ. Η Εικαστική Ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα από το Κ.Τ.Ψ. Η ιστορία του… Στις αρχές του 1988 μια ομάδα συναδέλφων από το χώρο της ψυχικής υγείας και της τέχνης ξεκινούν να συναντιούνται, με σκοπό να δώσουν μορφή στην ιδέα τους: τη δημιουργία ενός χώρου που θα πάντρευε την Τέχνη με την Ψυχοθεραπεία. Το 1989 ιδρύεται το Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας (Κ.Τ.Ψ.), με σκοπό την έρευνα, την εφαρμογή και τη διάδοση της τέχνης σαν μέσο έκφρασης, ανάπτυξης και θεραπευτικής βοήθειας. Το 1994 ξεκινά να λειτουργεί τετραετές πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης, μεταπτυχιακού επιπέδου, στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία, αντίστοιχο με αυτά των Πανεπιστημίων της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Το 2000 ξεκινά συνεργασία με διάφορα πλαίσια κλινικής εφαρμογής, με στόχο την πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων. Το 2011 αν...