Κυ. Ιαν 23rd, 2022

Store Category: Πολιτιστικά Κέντρα

ΙΔΙΟΜΕΛΟ Χώρος Τέχνης

Το Ιδιόμελο, που στεγάζεται σε ένα διατηρητέο οίκημα, ιδιαίτερης πολιτισμικής και ιστορικής αξίας, είναι ένας τόπος συνάντησης ιδεών, αισθημάτων, χειρονομιών…