Δε. Δεκ 6th, 2021
30 Somethnig
Πλατεία Ελευθερωτών 8, Χαλάνδρι, 15232
Χαλάνδρι 15232
Ελλάδα
Τηλ: 2106899227
Κατ: Bar Restaurant