Κυριακή, 25 Ιουλίου
Agop Coiffure
Παναγιώτη Κυριακού 18,
Μαρούσι, 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2106120550
Κατ: Κομμωτήριο