Κυ. Ιαν 23rd, 2022
Αλεξάκης Ευάγγελος
Πεντέλης 110,
Μαρούσι, 15126
Ελλάδα
Τηλ: 2118004422
Κατ: Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος- Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ ως δερματολόγος