Κυριακή, 25 Ιουλίου
Αλθαία
Ερυθρού Σταυρού 6,
Εντός Νοσοκομείου Μητέρα,
Μαρούσι, 15123,
Ελλάδα
Τηλ: 2106869819