Αμαρυλλίς

Αμαρυλλίς
Διονυσίου Κυριάκου 16
Κηφισιά Ελλάδα
Τηλ: 21 0623 3769
Κατ: All Day cafe