Κυριακή, 25 Ιουλίου
Αναστασίου
Φειδίου 6
Μαρούσι, 15126
Ελλάδα
Τηλ: 2108022661
Κατ: Ζαχαροπλαστεία