Κυριακή, 25 Ιουλίου
Ανεμώνα
Μεσογείων 44
Μαρούσι 151 25
Ελλάδα
Τηλ: 210 8065584
Κατ: Ζαχαροπλαστείο - Catering