ΑΤΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ & ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

ΑΤΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ & ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
Περικλέους 42
Μαρούσι 15122
Ελλάδα
Τηλ: 2106140068