Παρασκευή, 25 Ιουνίου

ΑΤΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ & ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ