Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου
Be Twins
Ανδρέα Παπανδρέου 35
Εντός Εμπορικού Κέντρου The Mall Athens
Μαρούσι 15122
Ελλάδα
Τηλ: 2106300417
Κατ: Cafe Bar Restaurant-Μεσογειακή Κουζίνα