Δε. Δεκ 6th, 2021
Blue Print
Βασιλίσσης Σοφίας 17
Μαρούσι 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2106129293
Κατ: Rock Cafe