Κυ. Μάι 22nd, 2022
Blue Print
Βασιλίσσης Σοφίας 17
Μαρούσι 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2106129293
Κατ: Rock Cafe