Παρασκευή, 25 Ιουνίου
Χαμηλός Απόστολος
Βασιλίσσης Σοφίας 40,
Μαρούσι 12124
Ελλάδα
Τηλ: 2108064800
Κατ: Οδοντίατρος