Δε. Δεκ 6th, 2021
Χαμηλός Απόστολος
Βασιλίσσης Σοφίας 40,
Μαρούσι 12124
Ελλάδα
Τηλ: 2108064800
Κατ: Οδοντίατρος