Τρ. Νοέ 30th, 2021
Χαμηλού Ιωάννα
Βασιλίσσης Σοφίας 40,
Μαρούσι 12124
Ελλάδα
Τηλ: 2108064800
Κατ: Οδοντίατρος