Κυριακή, 25 Ιουλίου
Χαρτόπολις
Βασιλείου Δημητρίου 1,
Εντός Εμπορικού Κέντρου BC,
Νέο Ψυχικό 15451
Ελλάδα
Τηλ: 21 0677 7854
Email: xartopolis@hotmail.com
Url: https://www.facebook.com/xartopolispsyxiko/