Παρασκευή, 25 Ιουνίου
Χατζηζήσης Αντώνιος
Δραγατσανιου 26Α
Χαλάνδρι 15233
Ελλάδα
Τηλ: 2106824265
Κατ: Αναισθησιολόγος