Κυ. Μάι 22nd, 2022
Χοροδρομή
Πηγάσου 4Α,
Παράδεισος Αμαρουσίου
Μαρούσι 15125, ΑΤΤΙΚΗΣ
Ελλάδα
Τηλ: 210685457
Κατ: Σχολή Χορού
Email: xorodromi@gmail.com
Url: https://www.facebook.com/xorodromi/