Κυριακή, 25 Ιουλίου
Deal Cafe
Σισμανογλείου 33,
Μαρούσι, 15126
Ελλάδα
Τηλ: 2108037776
Κατ: Καφετέριες