Κυριακή, 25 Ιουλίου
Δημοτικό Γήπεδο Ηρακλείου Αττικής
Πρασίνου Λόφου & Βεργίνας
Ηράκλειο 141 22
Ελλάδα
Τηλ: 2102717193
Κατ: Ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου