Δε. Δεκ 6th, 2021
Εδέμ
Δημ. Ράλλη 3
Μαρούσι 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2108063562
Κατ: Αναψυκτήριο