Κυριακή, 25 Ιουλίου
Emmanuel Patisserie
Περικλέους 11,
Μαρούσι, 15122,
Ελλάδα
Τηλ: 2130335533