Δε. Δεκ 6th, 2021
Franco
Ερμού 35,
Μαρούσι, 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2106128886
Κατ: Cafe Wine Bar