Σάββατο, 15 Μαΐου
Galaxy
Λέκκα Σπύρου 2,
Μαρούσι, 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2108067374
Κατ: Μπιλιάρδα