Δε. Δεκ 6th, 2021
Γεωργίου Ιωάννα
Διάμεση Ηλία 8,
Μαρούσι, 15124,
Ελλάδα
Τηλ: 2106124620
Κατ: Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος