Κυριακή, 25 Ιουλίου
Guitar Aging Studio
Καραϊσκάκη 21,
Αγία Παρασκευή, 15341
Ελλάδα
Τηλ: 2106517216
Κατ: Επισκευή και Συντήρηση Μουσικών Οργάνων