Κυ. Ιαν 23rd, 2022

Η Αυλή
25ης Μαρτίου 24,
Ροδόπολη 14574
Ελλάδα
Τηλ: 2130317541
Κατ: Κρεατοφαγείον