Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου
Η Κουρνιά
Ιωαννίνων 32 ,
Χαλάνδρι, 15234
Ελλάδα
Τηλ: 2108044573
Κατ: Σούπες, μαγειρευτά